Disclaimer

Atelier d’ Ellis draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op onze website en webshop. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze webshop en de producten en diensten die wij aanbieden.

Aan de informatie op deze webshop kunnen geen rechten worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat onze webshop foutloos werkt en continu toegankelijk is. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze webshop, of schade door storingen. Dit geldt ook voor andere door ons aangeboden diensten en producten. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door Atelier d’ Ellis worden onderhouden. Bijvoorbeeld websites waar Atelier d’ Ellis naar toe linkt, of websites die verwijzen naar onze site.

Atelier d’ Ellisbehoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. We geven geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Op overeenkomsten met Atelier d’ Ellis zijn de geldende Algemene Voorwaarden van toepassing.

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Calming Signs en haar medewerkers staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.